AN CUNG NGƯU HOÀNG HOÀN

Tên Thuốc: AN CUNG NGƯU HOÀNG HOÀN

Thành phần: Viên tễ 3g gồm: 

 • Ngưu hoàng (Calculus) ……………………… 166,7mg
 • Bột thủy ngưu giác cô đặc (Pulvis Corrnus Bubali con centratus) ………….. 333,3mg
 • Xạ hương nhân tạo (Moschus) ……………..  41,7mg
 • Trân châu (Margarita) ………………………..  83,3mg
 • Chu sa (Cinnabaris) …………………………. 166,7mg
 • Hùng hoàng (Realgar) ………………………. 166,7mg
 • Hoàng liên (Rhizoma Coptidis) ……………. 166,7mg
 • Hoàng Cầm (Radix Scutellariae) ………….. 166,7mg
 • Chi tử (Fructus gardeniae) ………………….. 166,7mg
 • Uất kim (Radix Curcumae) …………………. 166,7mg
 • Băng phiến (Borneolum Syntheticum) …….   41,7mg
 • Mật ong (Mel) …………………………………1333,1mg