FORLEN

Tên thuốc: FORLEN

Số Đăng ký: VD-19658-13

Thành phần: 

Mỗi viên nén bao phim chứa:

Linezolid …………………………… 600 mg