MECLON

Tên thuốc: MECLON viên đặt âm đạo

Số Đăng ký: VN-16977-13

Thành phần: 

Clotrimazole………….100mg

Metronidazol………….500mg