HYYR

Tên Thuốc: HYYR

Số Đăng Ký: VD-28913-18

Thành phần: Mỗi viên nén bao phim chứa:

Erlotinib hydroclorid tương đương Erlotinib ………  150 mg