OZIA CANAZOL

Tên Thuốc: OZIA CANAZOL

Thành phần: Clotrimazol…………………..100mg