PATAR GEPACIN

Tên thuốc: PATAR GEPACIN (viêm ngậm đau họng)

Số Đăng ký: VN-15566-12

Thành phần: 

Neomycin base…………………2,5mg

Bacitracin Zinc………………….1,5mg

Amylocain HCl………………….0,5mg