URSOLISIN

Tên thuốc: URSOLISIN

Số Đăng ký: VN-10460-10

Thành phần: Acid Ursodeoxycholic………………300mg