TAD

Tên thuốc: TAD 600

Số Đăng ký: VN-15217-12

Thành phần: Glutathion………………..600mg